Strony transakcji

1. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Właścicielem sklepu www.omnisklep.pl jest firma
OMNI EUROPE Sp. z o.o.
ul. Legionów Piłsudskiego 15
32-800 Brzesko
NIP: 6762512718
Nr konta PLN 92 1240 1910 1111 0011 3304 8170
Nr konta EURO 07 2490 0005 0000 4600 4672 0253
SWIFT: ALBPPLPWXXX
IBAN: PL07 2490 0005 0000 4600 4672 0253

Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto. Wyjątkiem mogą być ceny podawane w opisach produktów.
3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
4. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.omnisklep.pl

Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.omnisklep.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
5. Wszystkie towary wykonywane są na zamówienie dlatego też wymagamy wpłacenia 50% zaliczki przed realizacją zamówienia. Po dokonanym zakupie obsługa będzie się z Państwem kontaktować oraz informować czy zakupiony towar wymaga wpłaty zaliczki.
6. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 100 % przedpłaty.
7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.omnisklep.pl. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

Formy płatności

1. Gotówką przy osobistym odbiorze towaru.
2. Przelewem dla zamówień wysyłkowych zgodnie z podaną poniżej procedurą:
3. Sklep www.omnisklep.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.
4. Z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.omnisklep.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

Transport

1. Szczegóły dotyczące transportu m.in. koszt i czas dostawy, należy ustalać z pracownikiem sklepu www.omnisklep.pl.
2. Kurier dostarcza produkt do posesji klienta lecz w opłatę transportową nie wchodzi koszt wniesienia produktu w przypadku mieszkań wielorodzinnych. Kurier ma prawo odmówić pomocy przy wnoszeniu produktów gabarytowych.
3. Dostawa produktów gabarytowych może się wydłużyć ze względów logistycznych – fakt ten nie może być powodem do rozwiązania umowy.
4. Istnieje możliwość dostarczenia produktu do klienta bezpośrednio z naszej firmy – wszelkie ustalenia dokonywane są indywidualnie z klientem przez BOK.

Czas realizacji zamówienia

1. Większość naszych produktów jest produkowana pod zamówienie, w związku z czym termin realizacji dla każdego z nich jest inny.  Jeśli wystąpią opóźnienia w realizacji z przyczyn nie zależnych od nas Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Gwarancje

1. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną.
2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
3. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby OMNI EUROPE. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.
4. W przypadku przystosowywania / przerabiania produktu na życzenie klienta wbrew zaleceniom producenta, gwarancja na produkt może zostać unieważniona.
5. Reklamacje oraz zgłoszenia serwisowe przyjmowane są wyłącznie drogą pisemną. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w siedzibie firmy, przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@omnisklep.pl bądź przesłać na adres firmy.
6. W przypadku stwierdzenia wady produkcyjnej towaru, wymiana następuje na koszt sprzedającego.
7. Towar opisywany jako II-klasa, nie podlega zwrotowi ani wymianie. Produkty są sprawne techniczne i spełniają swoje właściwości lecz ze względu na widoczne uszkodzenia lub braki zostały przecenione. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu znajdują się w opisie, a zdjęcia zawsze przedstawiają produkt, którego dotyczy oferta. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania oferty.

Paragony, faktury VAT

1. Do każdego zakupionego w sklepie www.omnisklep.pl produktu jest dołączany paragon lub faktura VAT – po podaniu danych do faktury.
2. W związku ze zmianą przepisów podatkowych z dniem 01.01.2020 fakturę do paragonu możemy wystawić tylko i wyłącznie jeżeli na paragonie był podany numer NIP, jeżeli zakup będzie realizowany na firmę należy poinformować o tym sprzedawcę, gdyż po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie można później wystawić do niego faktury.

Wydanie towaru

1. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby OMNI EUROPE, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska / poczta w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa OMNICORP MUCEK zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
2. W przypadku odbioru osobistego klient / odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym, wad widocznych oraz poprawności zamówionego towaru – po sprawdzeniu podpisywany jest protokół odbioru towaru / WZ.
3. W przypadku wysyłki towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze – przy podpisaniu listu przewozowego, a kurier zmuszony jest poczekać i udostępnić produkt do sprawdzenia. Jeżeli towar przyjdzie uszkodzony należy spisać PROTOKÓŁ SZKODY – każdy przewoźnik musi mieć taki dokument przy sobie. Towar jest ubezpieczony na czas wysyłki – więc dokładne wypisanie i sfotografowanie przedmiotu jest konieczności i podstawą do dalszej reklamacji / zwrotu należności lub wysyłki nowego przedmiotu. Jeżeli szkoda zostanie spostrzeżona bez obecności kuriera – należy sprawę zgłosić do biura obsługi klienta przed upływem 7 dni roboczych.
4. Każdy towar jest dobrze zabezpieczony na czas wysyłki i sprawdzany przed realizacją zamówienia. Towar zawsze należy rozpakować, gdyż nawet nieuszkodzone opakowanie może skrywać wgnieciony produkt. Przykład: wazon umieszczony w kartonie można stłuc bez konieczności uszkodzenia opakowania. 5. Jeżeli opóźnienie w wydaniu/odbiorze towaru wynika z winy kupującego i przekracza 14 dni, OMNI EUROPE zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów składowania i zabezpieczania towaru w wysokości 0,3% wartości zamówienia brutto dziennie.
6. W przypadku instalacji produktu – wydanie i odbiór towaru reguluje umowa z klientem.

Zwroty zamówionych produktów

1. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Rezygnacja odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep www.omnisklep.pl. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku uszkodzenia opakowania oryginalnego pobieramy opłatę za opakowanie zastępcze zgodnie z cennikiem w zakładce. Przypominamy także, że produkty zakupione w sklepie, a wyprodukowane na zamówienie (tj. nie pochodzące ze stanu magazynowego) nie podlegają zwrotowi ani wymianie, dotyczy to także produktów modyfikowanych nażyczenie klienta (np. malowanie na inny kolor, instalacje dodatkowych elementów, itp.).
2. Równocześnie informujemy o ochronie danych osobowych (polityce prywatności). Zgodnie z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę OMNI EUROPE będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym z www.omnisklep.pl do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.
Uprzejmie informujemy że sklep www.omnisklep.pl kataloguje informacje dot. sprzedaży w swojej bazie danych, jak czynią to inne sklepy.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.omnisklep.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.omnisklep.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) 4. Zawartość sklepu www.omnisklep.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu www.omnisklep.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 5. Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej kopiowanie zdjęć autorstwa firmy OMNI EUROPE jest niezgodne z prawem. Wszystkie zdjęcia stanowią własność firmy OMNI EUROPE, która nie wyraża zgody na ich kopiowanie. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).